NOWOŚĆ! Holter spirometryczny, ciągła pulsoksymetria, spirometria


Holter Spirometryczny to 30 dniowy cyfrowy monitoring stanu płuc za pomocą profesjonalnego systemu.

Pozwala na potwierdzenie lub wykluczenie astmy, POChP, a u chorych już zdiagnozowanych, na optymalizację leczenia.

Zadzwoń pod nr 14 6270 299 i umów się na badanie w warunkach domowych pierwszym cyfrowym systemem holtera spirometrycznego. Przyjdź do Przychodni w celu odebrania urządzenia, które zostanie Ci wypożyczone do domu na 30 dni.

Sprawdź, czy masz astmę, POCHP
Zoptymalizuj leczenie.
Świszczący oddech? Duszność? Uporczywy lub napadowy kaszel? Uczucie ucisku w klatce piersiowej?
A może przepisane leki nie dają oczekiwanych rezultatów?
Odetchnij spokojnie...
Skorzystaj z cyfrowego Holtera spirometrycznego

Zadbaj o swoje płuca!

Pulsoksymetria to nieinwazyjna metoda przezskórnego monitorowania wysycenia krwi tlenem (saturacji – SpO2). Jednocześnie rejestrowana jest częstotliwość pracy serca (puls, tętno). Do pomiaru służą czujniki zakładane na palec, małżowinę uszną lub skrzydełka nosa – dostępne są również czujniki dziecięce i noworodkowe.

Prawidłowe SpO2 wynosi 95–99% (u osób >70. rż. – 94–98%)

Ciągła pulsoksymetria (ciągłe całodobowe monitorowanie zawartości tlenu we krwi oraz tętna) to nieinwazyjna metoda oceny zawartości tlenu we krwi. Badanie opiera się na ocenie stopnia wysycenia tlenem hemoglobiny (czerwonego barwnika krwinek czerwonych, przenoszącego tlen). Wynik badania to odsetek hemoglobiny związanej z tlenem.

Dane moga być zapisywane przez 24 godziny (szczególnie ważne w godzinach nocnych) a następnie podlegają analizie przez lekarza.

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania (poza ewentualnym usunięciem lakieru z paznokcia) i jest bezbolesne.

Spirometria jest najważniejszym z badań oceniających czynność układu oddechowego już od 5 roku życia. Podczas badania pacjent ma zaciśnięty nos i oddycha przez ustnik głowicy spirometru najpierw spokojnie, potem wykonuje możliwie najgłębszy wdech i maksymalny (dynamiczny, forsowny) wydech trwający możliwie jak najdłużej. Manewr powtarza się 3–8 razy.

Podczas spirometrii ocenia się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc. Badanie polega na oddychaniu przez ustnik aparatu. Wykonuje się zwykle tzw. spirometrię podstawową, a często również spirometrię po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela (próba rozkurczowa, spirometria z oceną odwracalności obturacji).

Wskazania:

 • podejrzenie chorób układu oddechowego: astmy (badanie przydatne do rozpoznania) lub POChP (konieczne do rozpoznania tej choroby)
 • u osób z czynnikami ryzyka uszkodzenia układu oddechowego (palenie tytoniu, narażenie na inne czynniki toksyczne, pyły, leki itp)
 • u osób z rozpoznaną chorobą układu oddechowego – ocena stopnia upośledzenia funkcji, monitorowanie przebiegu, ocena skuteczności leczenia
 • w ramach oceny ryzyka operacyjnego (podczas kwalifikacji przed operacją)
 • w ramach oceny zdolności do pracy oraz monitorowania czynności płuc w zawodach wysokiego ryzyka
 • w ramach oceny stanu zdrowia przed podjęciem aktywności fizycznej stwarzającej ryzyko dla układu oddechowego (np. nurkowanie)
 • ocena czynności płuc u pacjentów z chorobami śródmiąższowymi (np. zwłóknieniem płuc, sarkoidozą i innymi)
 • w orzecznictwie lekarskim.

Przed badaniem nie należy palić papierosów ani pić alkoholu (min. 4 godziny, a najlepiej 24 godziny).
 • Nie należy zakładać ubrania krępującego ruchy w zakresie tułowia (klatki piersiowej i brzucha).
 • Przez 2 godziny przed badaniem nie należy jeść obfitych posiłków.
 • Bezpośrednio przed badaniem (około 30 minut) nie należy podejmować intensywnego wysiłku fizycznego.
 • Konieczne może być odstawienie przed badaniem niektórych leków na astmę (tylko wtedy, gdy spirometria będzie wykonywana po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela); podczas rejestracji/ustalania terminu badania chory zostanie poinformowany o konieczności odstawienia przed badaniem leków rozkurczających oskrzela (jeśli wykonywana będzie próba odwracalności obturacji).

 

Powrót