Jak przygotować się do wizyty

Niezależnie czy jest to wizyta diagnostyczna, konsultacja - opinia kardiologa przed planowym zabiegiem chirurgicznym, kontynuacja leczenia po leczeniu szpitalnym, czy też pierwsza lub kolejna wizyta w każdym przypadku należy zabrać ze sobą:

  • karty informacyjne z odbytych hospitalizacji;

  • aktualne i wcześniejsze zapisy EKG, wyniki badań dodatkowych (ECHO, Holter EKG, test wysiłkowy) – jeśli były wykonywane;

  • aktualne badania krwi;

  • dzienniczki samokontroli pomiarów ciśnienia, pomiarów glikemii w przypadku cukrzycy, pomiarów krzepliwości w przypadku leczenia przeciwkrzepliwego;

  • spis wszystkich aktualnie przyjmowanych leków i ich dawkowanie (także tych stosowanych z przyczyn niekardiologicznych);
  •  

    Powrót