Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia
(serca i naczyń)

1. Choroby wieńcowej serca (kwalifikacja do koronarografii)

 


2. Nadciśnienia tętniczego (również u kobiet w ciąży)3. Zaburzeń rytmu i przewodzenia (kwalifikacja do kardiowersji, wszczepienia rozrusznika serca, kardiowertera – defibrylatora ICD, kardiostymulatora resynchronizującego CRT, kardiostymulatora resynchronizującego z funkcją defibrylatora CRT-D)4. Niewydolności krążenia5. Chorób wsierdzia, mięśnia sercowego oraz osierdzia

6. Omdleń

7. Zaburzeń gospodarki lipidowej (cholesterol i triglicerydy)

8. Wad serca (w tym zastawek serca)

9. Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej (Zakrzepica Żył Głębokich, Zatorowość Płucna)

 

Powrót