Przeciwciała neutralizujące COVID


SZYBKI JAKOŚCIOWY LUB ILOŚCIOWY TEST NA OBECNOŚĆ PRZECIWCIAŁ NEUTRALIZUJĄCYCH KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 (Covid-19 Ab)

Tylko 10 minut wystarczy aby wykryć obecność przeciwciał neutralizujących, które odgrywają kluczową rolę w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Zalecany do wykonania u ozdrowieńców, po kontakcie z wirusem oraz 2-3 tygodnie po szczepieniu – świadczy o stopniu uzyskanej odporności

Zapytaj o szczegóły w rejestracji

Dlaczego test na neutralizujące przeciwciała SARS-CoV-2?

Najważniejszą cechą przeciwciał wykrywanych przez test jest ich zdolność do łączenia się z białkiem S znajdującym się na kolcach koronawirusa SARS-CoV-2 i tym samym - neutralizowania jego właściwości. Przez to wirus traci możliwość połączenia się z receptorem ACE2 komórki ludzkiej, a więc wniknięcia do jej wnętrza. Badanie jest wykonywane z krwi pobranej z palca.

Test na neutralizujące przeciwciała może zostać użyty do oszacowania uzyskanej odporności na skutek naturalnej infekcji koronawirusem lub po zaszczepieniu. Umożliwia on wyłonienie osób nie posiadających przeciwciał neutralizujących i najbardziej narażonych na zakażenie. Weryfikuje skuteczność szczepionki i określa czas trwałości ochrony po szczepieniu. Może służyć także do identyfikacji potencjalnych dawców osocza spośród osób, które przebyły zakażenie (tzw. ozdrowieńców).

Głównym receptorem odpowiedzialnym za transmisję SARS-CoV-2 do komórek gospodarza jest enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2 – angiotensin converting enzyme). Najwięcej receptorów ACE2 znajduje się w komórakch nosa, płuc i jelit stąd też to te narządy atakowane są w pierwszej kolejności.

Specyficzne względem wirusów przeciwciała neutralizujące (ang. neutralizing antibodies, nAbs) powstają w odpowiedzi na infekcję (lub szczepienie) i pełnią kluczową rolę w zwalczaniu toczącego się zakażenia.

Przeciwciała neutralizujące anty-S to przeciwciała przeciwko białku S koronawirusa SARS-CoV-2. Białko S jest glikoproteiną powierzchniową, odgrywającą główną rolę w infekcji wirusowej. Do infekcji SARS-CoV-2 dochodzi na skutek połączenia się białka S koronawirusa z receptorem ACE2 na komórce ludzkiej. Następnie, wirus przenika do wnętrza tej komórki, gdzie może dalej replikować.

Zadaniem przeciwciał anty-S jest wiązanie się z białkiem S i tym samym uniemożliwienie połączenia koronawirusa z receptorem ACE2 na komórce gospodarza - dzięki temu przeciwciała anty-S skutecznie neutralizują koronawirusa SARS-CoV-2.

Wykonanie badania przeciwciał neutralizujących jest przydatne w określeniu, czy Pacjent miał kontakt z koronawirusem SARS-CoV-2. Dzięki temu badaniu możliwa jest wiarygodna ocena statusu serologicznego zarówno w przypadku ozdrowieńców, jak i osób, które przebyły już szczepienie przeciwko COVID-19. Robiąc taki test Pacjent dowiaduje się o poziomie odporności na zakażenie.

Wykonanie badań na przeciwciała anty-S jest szczególnie ważne w przypadku osób zaszczepionych, chcących sprawdzić skuteczność szczepienia.

Badanie na przeciwciała anty-S można robić wielokrotnie w odstępach czasowych
- pozwoli to na monitorowanie poziomu odporności.

 

Powrót