dr n. med. Mariusz Kret

Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiolog, Kardiolog inwazyjny

KONSULTACJE KARDIOLOGICZNE I INTERNISTYCZNE

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie według najnowszych zaleceń i standardów polskich, europejskich oraz amerykańskich kardiologicznych towarzystw naukowych (PTK, PTNT, PTBO, AISN, PTChP, ETBC, PTD, ESC, EASD, ADA, ACC, CCC, AHA, EAPCI, EHRA, HFA, EACVI, EACTS, AASM, JNC, WHO, ISH, ESH, BHS, NICE).

Duże doświadczenie, wieloletnia praktyka lekarska, zabezpieczenie dyżurów zawałowych jako samodzielny operator (samodzielne wykonywanie ratujących życie angioplastyk wieńcowych) dla mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego i dębickiego oraz części gorlickiego, jasielskiego i mieleckiego w Szpitalu im. Św. Łukasza oraz Szczeklika.

Członek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Chorób Serca u Kobiet, Sekcji Echokardiografii, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej, Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji, Sekcji Kardiologii Sportowej, Sekcji Krążenia Płucnego, Sekcji Niewydolności Serca, Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Sekcji Rehabiltacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Sekcji Rytmu Serca, Sekcji Wad Zastawkowych Serca oraz Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych jako samodzielny operator. Aktywnie uczestniczy w wielu kursach, szkoleniach, konferencjach, kongresach, również międzynarodowych (m. in. ESC, NFIC, WCCI, PTK, PTNT, ISIIC, EBAC, PCR, POLECHO) oraz programach badawczych (m. in. Ephesus, Ontarget, Extract TIMI 25, Assent 3, Oasis 5, Beautiful).

Urodzony w 1971 roku w Rzeszowie.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie (tzw. „Szkoły Charakterów”) z wynikiem bardzo dobrym.

1998 - Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z wynikiem bardzo dobrym.

1998 - 1999 staż podyplomowy w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie.

Od 2000 roku asystent w Oddziale Kardiologii Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie – nabył kwalifikacje samodzielnego wykonywania i oceny wielu badań diagnostycznych, w tym koronarografii (ponad 7000 zabiegów, w ostatnich latach 90% z dostępu promieniowego – przez rękę), echo serca (ponad 20 tys. badań), prób wysiłkowych, Holtera EKG i RR (ciśnieniowego) oraz terapeutycznych (angioplastyk wieńcowych PCI - ponad 1700 zabiegów).

2001 - 6 miesięczny staż szkoleniowy z koronarografii w II Klinice Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uprawniający do samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych w Pracowni Hemodynamiki

2002 - ukończenie kursu z zakresu leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu w Instytucie Onkologii w Warszawie

2004 - 6 miesięczny staż szkoleniowy z angioplastyk wieńcowych w ramach programu POLKARD w II Klinice Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

2005 - specjalista CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

2008 – specjalista KARDIOLOG

2009 – certyfikat samodzielnego operatora, uprawniający do wykonywania angioplastyk wieńcowych - wydany przez Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

2009 – szkolenie z trudnych angioplastyk wieńcowych w Klinice Pasteura w Tuluzie (Francja) – zabiegi przy jednym stole z mistrzami kardiologii inwazyjnej (Fajadet, Farah).

Autor pracy poglądowej „Kardiologiczny (sercowy) zespół X – epidemiologia, diagnostyka, etiopatogeneza, rokowanie, leczenie i najnowsze wytyczne” opublikowanej w nr 2016/73/1 Przeglądu Lekarskiego oraz współautor pracy oryginalnej „Gender differences and bleeding complications after PCI on first and second generation DES” opublikowanej w nr 2017/51/1 Scandinavian Cardiovascular Journal.

2012 - 2018 – zdanie wymaganych egzaminów, przygotowanie, wszczęcie i obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: nauki medyczne, dyscyplinie: medycyna, specjalności: kardiologia „Znaczenie rokownicze czynników klinicznych i angiograficznych u pacjentów poddanych angioplastyce wieńcowej zmian obejmujących bifurkacje” na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

2020 - ukończenie kursu profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji i Akredytacji prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością

Oprócz kardiologii główne zainteresowania to: turystyka – szczególnie górska, muzyka oraz sport, a zwłaszcza tenis ziemny.

 

Powrót